Loading

Вашата кошница е празна Άδειο Καλάθι

Terms & ConditionsTerms & Conditions

Право на участие

Програмата за лоялни клиенти Domino’s More е създадена от дружеството "DAUFOOD GREECE SOLE SHAREHOLDER SA", със седалище в Ано Лиосиа, Атика, ул. Пентекостис 15 и Евдомис и е мастър франчайз за Domino’s Pizza Гърция. Правата за ползване на Програмата в България има дружеството „ЛН Сълюшънс“ ООД. Целта на програмата е да се награждават клиентите на Domino’s Pizza, да ги информира за продукти и услуги, но също и да записва, анализира и проучва тенденциите при покупките на клиентите (избор на продуктови категории, видове продукти, отклик като цяло и на специализирани оферти, др.), за да подобри управлението на клиентската база и да предлага на продукти  и услуги, които са най-подходящи клиентската база.

Участниците изрично се съгласяват личните им данни да бъдат използвани от Дружеството, което ги обработва лично или чрез назначено от него лице, което да извършва обработката от нейно лице. Личните данни на участниците ще се съхраняват от Дружеството и бъдат използвани само са Програмата, т.е. за удостоверяване на данните за участниците, за изпращаме на подаръци, др., както и за бъдещо информираме на участниците за промоционални кампании на Дружеството. Във всички случаи личните данни на участниците ще бъдат съхранявани в съответствие с политиката за защита на личните данни.

С регистрирането си в Програмата Вие се съгласявате, че сте прочели, разбирате и приемате тези Правила и Условия („Условията“) на участие, когато са приложими. Трябва често да преглеждате Условията. Тъй като Програмата може да бъде променяна през определени периоди от време, а Дружеството е длъжна да обявява промените на видимо място в уебсайта www.dominos.bg/dominos-more. С регистрацията Ви е Програмата, Вие също така сте обвързани и с Политиката за защита на личните данни и с Условията за ползване на сайта www.dominos.bg.

Процедура за регистрация

Може да се регистрирате в Програмата чрез уебсайта www.dominos.bg/dominos-more. Изисква се да въведете Ваш имейл адрес за регистрация. Ще трябва също да създадете акаунт, като въведете потребителско име и парола, за да имате достъп до ползите от Програмата. Вие носите отговорност за точността на информацията в акаунта Ви и за нейното актуализиране, когато то е нужно.

Как работи програмата

Domino’s More e програма за комуникация и награждаване за лоялните клиенти на Domino’s Pizza. С всяка поръчка, която е била доставена и която съдържа поне една пица, или през www.dominos.bg, или през мобилното приложение на Domino’s, Вие печелите 10 точки. Точките се добавят до 24 часа от изпълнение на поръчката. При повече от една поръчка за 24 часа, само за една от тях се дават точки.

Срок на валидност на точките

Срокът на валидност на точките изтича 180 дни след датата на поръчката, чрез която са пили придобити. Точките на акаунта се зануляват 365 дни след последната поръчка на потребителя.

Ползи и награди от Програмата

При събирането на 60 точки, точките автоматично се преобразуват в безплатна средна пица (6 парчета), която е налична под формата на код/талон, който се вписва в Domino’s акаунта на участника и може да бъде използван в рамките на 60 дни. Кодът се ползва, като се добави пицата към кошницата и след това талона/кода се добавя при „Завършване на поръчката“. За да се изпълни поръчката, тя трябва да отговаря на минималната сума за поръчка за доставка.

Прехвърляне на акаунт и точки

Нито акаунта, нито точките от Програмата могат да бъдат прехвърляни, споделяни или комбинирани. Дружеството запазва правото си да следи броя акаунти на всеки потребител, и да отказва или закрива дублиращи акаунти по всяко време. Информацията във Вашия акаунт е поверителна и не трябва да бъде споделяна с никого. Точките, спечелени чрез Програмата, нямат парична стойност и са непрехвърляеми. Продуктите, налични през програмата, са само за лична употреба. Не може да продавате или препродавате никой от продуктите, които получавате от Дружеството. Дружеството не носи отговорност за използвани или изгубени чрез злонамерени действия от Вас или трети лица точки. Ако имате съмнения, дали някоя покупка или друга дейност е приложена правилно в акаунта Ви, може да се свържете с отдел Обслужване на клиенти на Domino’s. Имейлът трябва да уточнява името и имейл адресът, свързани с Програмата, датата на дейността, както и възникналия въпрос.

Поверителност

Участниците изрично се съгласяват личните им данни да бъдат използвани от Дружеството, което ги обработва лично или чрез назначено от него лице, което да извършва обработката от нейно лице. Личните данни на участниците ще се съхраняват от Дружеството и бъдат използвани само са Програмата, т.е. за удостоверяване на данните за участниците, за изпращаме на подаръци, др., както и за бъдещо информираме на участниците за промоционални кампании на Дружеството. Във всички случаи личните данни на участниците ще бъдат съхранявани в съответствие с политиката за защита на личните данни.

Изменения и прекратяване на Програмата

Дружеството си запазва правото едностранно да спира временно или да прекрати Програмата по всяко време, за колкото време счита за нужно, а участниците нямат право на претенции срещу него в тези случаи. Дружеството може да променя Условията на Програмата, като се задължава единствено да обяви промените на видно място в уебсайта www.dominos.bg/dominos-more.

Други условия

Участието в Програмата, както и получаването на подаръци  предполагат пълно приемане на Условията от участниците. За всякакви спорове, които биха могли да възникват, ще се прилага българското право и ще се произнасят българските съдилища.

Участниците имат право по всяко време и без заплащане да потвърждават, променят или изтриват данните си, които се съхраняват за целите на програмата съгласно политиката за поверителност, като се свържат с отдела за обслужване на клиенти на тел. 070012525.